فریدون مشیری و شعر زیبای کوچه

فریدون مشیری و شعر زیبای کوچه لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰

لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری ز تحسینم خدا را لب فروبند نه شعر ست این بسوزان دفترم را مرا شاعر چه میپنداری ای دوست بسوزان این دل خوشباورم را سخن تلخ است اگا گوش میدار
فریدون مشیری و شعر زیبای کوچه کوچه شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۴۲

کوچه شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

کوچه شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم
فریدون مشیری و شعر زیبای کوچه هنگامه شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ۱۶:۳۵

هنگامه شعری زیبا از فریدون مشیری

هنگامه شعری زیبا از فریدون مشیری ای دل لبریز از شوق و امید کاش میدیدی که فردا نیستیم کاش میدیدی که چون پنهان شدیم در همه آفاق پیدا نیستیم گرچه هر مرگی تسلی بخش ماست
فریدون مشیری و شعر زیبای کوچه فریدون مشیری و شعر زیبای کوچه
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۵۵

فریدون مشیری و شعر زیبای کوچه

فریدون مشیری بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم ! ...