کوچه

کوچه فریدون مشیری و شعر زیبای کوچه
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۵۵

فریدون مشیری و شعر زیبای کوچه

فریدون مشیری بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم ! ...