خرگوش

خرگوش بیماری های مهم در خرگوش ها
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۳۱

بیماری های مهم در خرگوش ها

بیماری های مهم در خرگوش ها خرگوش های خانگی به شدت در معرض عفونت های چشمی هستند و هرگونه تماس با گرد و غبار و هرچیزی که مجاری اشک