خرگوش های زیبا

خرگوش های زیبا خرگوش آنگورا حیوان سلطنتی فرانسه
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ ۱۳:۱۶

خرگوش آنگورا حیوان سلطنتی فرانسه

خرگوش آنگورا حیوان سلطنتی فرانسه خرگوش آنگورا به خاطر موهای بلند و پشم نرمش نوع متفاوتی از خرگوش خانگی محسوب می شود.
خرگوش های زیبا بیماری های مهم در خرگوش ها
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۳۱

بیماری های مهم در خرگوش ها

بیماری های مهم در خرگوش ها خرگوش های خانگی به شدت در معرض عفونت های چشمی هستند و هرگونه تماس با گرد و غبار و هرچیزی که مجاری اشک