رفتارهاي مردانه

رفتارهاي مردانه رفتارهای مردانه مورد علاقه خانم ها در مسیر زندگی
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۲۰

رفتارهای مردانه مورد علاقه خانم ها در مسیر زندگی

رفتارهای مردانه خیلی سخت است که بتوان بر طبق خصوصیات اخلاقی که جنس مخالف آنها را می پسندد رفتار کرد. خصوصاً كه خانم ها حاضر به بيان رفتارهايي كه مورد علاقه.