لبخند

لبخند روشهایی برای داشتن نگرش مثبت
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۴۰

روشهایی برای داشتن نگرش مثبت

هر چیزی که به خودتان می گویید یا برای آن دعا می کنید، باید برای همه چیزهایی که به شما داده شده، مثل محلی برای زندگی، خانواده، کار، لباس، همسایه ها، وسیله حمل و نقل، تحصیلات، نور خورشید، غذا، سلامتی و آزادی متشکر باشید.حتی اگر فقط بعضی از اینها یا مقدار کمی از آنها را داشته باشید، برای همان مقدار هم باید قدردان باشید.