صعود به قله برود پیک

صعود به قله برود پیک پویا کیوان ، آیدین بزرگی و مجتبی جراحی سرزمين مادريتان شما را فرياد میزند
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ ۰۱:۳۹

پویا کیوان ، آیدین بزرگی و مجتبی جراحی سرزمين مادريتان شما را فرياد میزند

پویا کیوان، آیدین بزرگی و مجتبی جراحی از کوهنوردان گروه کوهنوردی آرش هستند که برای صعود به قله برود پیک تمام قوای خود را بکار بردن و موفق به فتح این قله شدند