قرص ماه

قرص ماه ضرورت مصرف قرص آهن برای خانم ها
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۵۷

ضرورت مصرف قرص آهن برای خانم ها

از آنجایی که ویتأمین C موجب افزایش توان بدن در جذب آهن غذا می‌شود، مصرف میوه‌ها و سبزیجاتی که حاوی ‌این ویتأمین هستند
قرص ماه تاثیر گردش ماه به دور زمین بر خواب انسان ها
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۵۵

تاثیر گردش ماه به دور زمین بر خواب انسان ها

محققان می گویند این که گفته می شود کامل بودن ماه بر خواب انسان موثر است مبنای علمی دارد بعضی از مردم میگویند:شب هایی که قرص ماه کامل است خواب نامناسبی دارند