دکتر مسعود نیلی

دکتر مسعود نیلی دکتر مسعود نیلی
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۰۲

دکتر مسعود نیلی

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان برجسته در سال 1334 در شهر همدان متولد شد. تحصیلات دانشگاهی خود را با ورود به دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی عمران آغاز کرد.