اس ام اس مخصوص شب قدر

اس ام اس مخصوص شب قدر اس ام اس های زیبا مخصوص شب های پر فیض قدر
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۲۳:۵۷

اس ام اس های زیبا مخصوص شب های پر فیض قدر

شب قدر است و من قدری ندارم. چه سازم توشه قبری ندارم. شب قدر است و من کاری نکردم. امام خویش را یاری نکردم. شب عفو است و محتاج دعایم. ز عمق دل دعایی کن برایم.