سهراب سپهری

سهراب سپهری تارا شعری زیبا از سهراب سپهری
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۱

تارا شعری زیبا از سهراب سپهری

تارا شعری زیبا از سهراب سپهری از تارم فرود آمدم کنار برکه رسیدم ستاره ای در خواب طلایی ماهیان افتاد رشته عطری گسست آب از سایه افسوسی پر شد موجی غم را به لرزش نی ها داد
سهراب سپهری بیراهه ای در آفتاب شعری از سهراب سپهری
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۳:۲۹

بیراهه ای در آفتاب شعری از سهراب سپهری

بیراهه ای در آفتاب شعری از سهراب سپهری ای کرانه ما خنده گلی در خواب دست پارو زن ما را بسته است در پی صبحی بی خورشیدیم با هجوم گل ها چه کنیم ؟ جویای شبانه نابیم با شبیخون روزن ها چه کنیم آن سوی باغ دست ما به میوه بالا نرسید
سهراب سپهری بی تار و پود شعری از سهراب سپهری
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۱:۰۲

بی تار و پود شعری از سهراب سپهری

بی تار و پود شعری از سهراب سپهری در یداری لحظه ها پیکرم کنار نهر خروشان لغزید مرغی روشن فرود آمد و لبخند گیج مرا برچید و پرید ابری پیدا شد و بخار سرشکم را در شتاب شفافش
سهراب سپهری ای همه سیماها شعری از سهراب سپهری
پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ۲۲:۰۹

ای همه سیماها شعری از سهراب سپهری

ای همه سیماها شعری از سهراب سپهری درسرای ما زمزمه ای درکوچه ما آوازی نیست شب گلدان پنجره ما را ربوده است پرده ما دروحشت نوسان خشکیده است اینجا ای همه لب ها لبخندی ابهام جان را پهنا می دهد
سهراب سپهری آوای گیاه شعری زیبا از سهراب سپهری
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۴:۰۳

آوای گیاه شعری زیبا از سهراب سپهری

آوای گیاه از شب ریشه سر چشمه گرفتم و به گرداب آفتاب ریختم بی پروا بودم دریچه ام را به سنگ گشودم مغاک چنبش را زیستم هوشیاری ام شب را نشکفت روشنی ام روشن نکرد
سهراب سپهری بخشى از خاطرات سهراب سپهری درباره روز اول مدرسه
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ۱۳:۱۸

بخشى از خاطرات سهراب سپهری درباره روز اول مدرسه

بخشى از خاطرات سهراب سپهری درباره روز اول مدرسه «...مدرسه، خواب های مرا قیچی کرده بود. نماز مرا شکسته بود. مدرسه، عروسک مرا رنجانده بود. روز ورود، یادم نخواهد رفت:
سهراب سپهری فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۵۶

فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری

فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری می تازی همزاد عصیان به شکار ستاره ها رهسپاری دستانت از درخشش تیر و کمان سرشار اینجا که منهستم آسمان خوشه کهکشان کی آویزد کو چشمی
سهراب سپهری محراب شعری زیبا از سهراب سپهری
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۰۹

محراب شعری زیبا از سهراب سپهری

محراب شعری زیبا از سهراب سپهری تهی بود نسیمی سیاهی بو.د و ستاره ای هستی بود و زمزمه ای لب بود و نیایشی من بود و تویی نماز و محرابی
سهراب سپهری برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۰۲

برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری

برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری دریچه باز قفس بر تازگی باغ ها سرانگیز است اما بال از جنبش رسته است وسوسه چمن ها بیهوده است میان پرنده و پرواز فراموشی بال و پر است در چشم پرنده
سهراب سپهری آن برتر شعری زیبا از سهراب سپهری
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۵۶

آن برتر شعری زیبا از سهراب سپهری

آن برتر شعری زیبا از سهراب سپهری به کنار تپه شب رسید با طنین روشن پایش آینه فضا را شکست دستم درتاریکی اندوهی بالا بردم و کهکشان تهی تنهایی رانشان دادم شهاب نگاهش مرده بود
سهراب سپهری رویا زدگی شکست شعری از سهراب سپهری
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۲۲:۲۱

رویا زدگی شکست شعری از سهراب سپهری

رویا زدگی شکست شعری از سهراب سپهری رویا زدگی شکست : پهنه به سایه فرو بود زمان پر پر می شد از باغ دیرین عطری به چشم تو می نشست کنار مکان بودیم شبنم سپیده همی بارید کاسه فضا شکست در سایه
سهراب سپهری رویا زدگی شکست شعری از سهراب سپهری
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۲۲:۲۱

رویا زدگی شکست شعری از سهراب سپهری

رویا زدگی شکست شعری از سهراب سپهری رویا زدگی شکست : پهنه به سایه فرو بود زمان پر پر می شد از باغ دیرین عطری به چشم تو می نشست کنار مکان بودیم شبنم سپیده همی بارید کاسه فضا شکست در سایه
سهراب سپهری شکست کرانه شعری زیبا از سهراب سپهری
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۰۱:۲۱

شکست کرانه شعری زیبا از سهراب سپهری

شکست کرانه شعری زیبا از سهراب سپهری میان این سنگ و آفتاب پژمردگی افسانه شد درخت نقشی در ابدیت ریخت انگشتانم برنده ترین خار را می نوازد لبانم به پرتو شوکران لبخند می زند
سهراب سپهری شکست کرانه شعری زیبا از سهراب سپهری
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۰۱:۲۱

شکست کرانه شعری زیبا از سهراب سپهری

شکست کرانه شعری زیبا از سهراب سپهری میان این سنگ و آفتاب پژمردگی افسانه شد درخت نقشی در ابدیت ریخت انگشتانم برنده ترین خار را می نوازد لبانم به پرتو شوکران لبخند می زند
سهراب سپهری شب هم آهنگی شعری زیبا از سهراب سپهری
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ ۰۱:۰۲

شب هم آهنگی شعری زیبا از سهراب سپهری

شب هم آهنگی شعری زیبا از سهراب سپهری لب ها می لرزند شب می تپد جنگل نفس می کشد پروای چه داری مرا در شب بازوانت سفر ده انگشتان شبانه ات را می فشارم و باد شقای
سهراب سپهری ای نزدیک شعری زیبا از سهراب سپهری
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰:۱۶

ای نزدیک شعری زیبا از سهراب سپهری

ای نزدیک شعری زیبا از سهراب سپهری در نهفته ترین باغ ها دستم میوه چید و اینک شاخه نزدیک از سر انگشتم پروا مکن بی تابی انگشتانم شور ربایش نیست عطش آشنایی است.
سهراب سپهری ندای آغاز شعری زیبا از سهراب سپهری
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ۲۲:۵۶

ندای آغاز شعری زیبا از سهراب سپهری

ندای آغاز کفش هایم کو چه کسی بود صدا زد : سهراب ؟ آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ مادرم در خواب است و منوچهر و پروانه و شاید همه مردم شهر شب خرداد به آرامی..
سهراب سپهری مسافر شعری بسیار زیبا از سهراب سپهری
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ۰۵:۱۳

مسافر شعری بسیار زیبا از سهراب سپهری

مسافر شعری بسیار زیبا از سهراب سپهری دم غروب میان حضور خسته اشیا نگاه منتظری حجم وقت را می دید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود
سهراب سپهری  لحظه ها می گذرد آنچه بگذشت نمی آید باز
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ۲۳:۴۲

لحظه ها می گذرد آنچه بگذشت نمی آید باز

لحظه ها می گذرد آنچه بگذشت نمی آید باز سهراب سپهری دنگ .... دنگ ساعت گیج زمان در شب عمر می زند پی درپی زنگ زهر این فکر که این دم گذر است می شود نقش به دیوار
سهراب سپهری احساس قشنگ شعری زیبا از سهراب سپهری
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ۲۳:۱۱

احساس قشنگ شعری زیبا از سهراب سپهری

احساس قشنگ شعری زیبا از سهراب سپهری برای درک آغوشم، شروع کن، یک قدم با تو تمام گامهای مانده اش با من منم زیبا که زیبا بنده ام را دوست می دارم تو بگشا گوش دل