اهل کاشانم

اهل کاشانم پانزدهم مهرماه زادروز سهراب سپهری
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۹:۳۶

پانزدهم مهرماه زادروز سهراب سپهری

سهراب سپهری سهراب سپهری شاعر و نویسنده و نقاش ایرانی زاده 15 مهر 1307 خورشیدی در شهر کاشان چشم بر جهان گشود و در 1 اردیبهشت 1359 خورشیدی در تهران به علت بیم
اهل کاشانم سهراب سپهری و صدای پای آب
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۰۷

سهراب سپهری و صدای پای آب

سهراب سپهری در ۱۵ مهر ۱۳۰۷ در کاشان چشم بر جهان گشود ودر یکم اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران چشم بر جهان بست... اهل کاشانم روزگارم بد نیست تکه نانی دارم ، خرده هوشی،