حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ سخنان حکیم ارد بزرگ
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۰۹:۳۳

سخنان حکیم ارد بزرگ

ارد بزرگ بعد از حکیم بزرگمهر ، حکیم فردوسی و حکیم خیام نیشابوری، چهارمین حکیم تاریخ ایران زمین و پدر حکمت اردیسم است. بدگویی ، رسوایی در پی دارد . کسی که...