بازیگران قدیمی سینما

بازیگران قدیمی سینما زندگینامه آذر شیوا بازیگر فیلم سلطان قلبها
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۴۱

زندگینامه آذر شیوا بازیگر فیلم سلطان قلبها

زندگینامه آذر شیوا بازیگر فیلم سلطان قلبها آذر شیوا در سال ۱۳۱۹ در تهران بدنیا آمد. پس از اخذ دیپلم متوسطه در ۱۸ سالگی به استخدام رادیو تهران در آمد