همه شب با دلم کسی می گفت

همه شب با دلم کسی می گفت شعر سفر شعری زیبا از فروغ فرخزاد
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۳:۰۶

شعر سفر شعری زیبا از فروغ فرخزاد

شعر سفر شعری زیبا از فروغ فرخزاد همه شب با دلم کسی می گفت سخت آشفته ای ز دیدارش صبحدم با ستارگان سپید می رود می رود نگهدارش من به بوی تو رفته از دنیا