اسامی دعوت شدگان به تیم‌ ملی فوتبال اعلام شد

اسامی دعوت شدگان به تیم‌ ملی فوتبال اعلام شد اسامی دعوت شدگان به تیم‌ ملی فوتبال اعلام شد
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۳:۱۸

اسامی دعوت شدگان به تیم‌ ملی فوتبال اعلام شد

اسامی دعوت شدگان به تیم‌ ملی فوتبال اعلام شد فهرست 32 نفره دعوت شده به اردوی اول تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد.