درمان عرق سرد

درمان عرق سرد از علت تا درمان عرق سرد
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۱۵

از علت تا درمان عرق سرد

افزایش تعریق بدن یا به دلیل افزایش تعداد غدد عرق بدن است که در نقاطی از بدن افزایش پیدا کرده یا به دنبال افزایش میزان ترشح غدد عرق اتفاق می افتد