براق کردن دندان ها

براق کردن دندان ها براق کردن دندان ها با پوست این میوه
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۱۵

براق کردن دندان ها با پوست این میوه

پوست موز منبع غنی از کلسیم است که مشکلات دندان ولثه ها را برطرف کرده و از تغییرات در دندان ها جلوگیری می کند.