نگرانی و تشویش

نگرانی و تشویش عوامل اصلی کاهش میل جنسی در زوجین
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۲

عوامل اصلی کاهش میل جنسی در زوجین

نگرانی در مورد این که نتوانید در رابطه جنسی خود موفق عمل کنید، برقراری این رابطه را برایتان مشکلتر می سازد.