فوت و فن های آرایشی مخصوص پوست های چرب

فوت و فن های آرایشی مخصوص پوست های چرب فوت و فن های آرایشی مخصوص پوست های چرب
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۱

فوت و فن های آرایشی مخصوص پوست های چرب

به جای کرم پودر از کانسیلر استفاده کنید کانسیلرها چربی کمتری دارند. بیش از حد پودر و پنکیک نزنید.