دسر کرم کاستارد

دسر کرم کاستارد روش تهیه دسر کرم کاستارد
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۳۲

روش تهیه دسر کرم کاستارد

پودر کاستارد را در یک لیوان شیر سرد خوب حل می کنیم.