کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد

کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۳۵

کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد

کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تمامی کارت‌های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان سال ۹۴ اعتبار دارند.