سایت ثبت‌ احوال

سایت ثبت‌ احوال کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۳۵

کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد

کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تمامی کارت‌های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان سال ۹۴ اعتبار دارند.