کارت هوشمند ملی

کارت هوشمند ملی  اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی
جمعه ۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۸:۵۳

اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی

اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی در این اطلاعیه آمده است: افرادی که تاکنون هیچیک از کارتهای شناسایی ملی و یا کارت هوشمند ملی
کارت هوشمند ملی کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۳۵

کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد

کارت‌ های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان امسال اعتبار دارد معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تمامی کارت‌های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان سال ۹۴ اعتبار دارند.