شاعر پارسی

شاعر پارسی صدرالدین عینی یکی از چهره‌های بی نظیر و ماندگار
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۲ ۲۳:۴۸

صدرالدین عینی یکی از چهره‌های بی نظیر و ماندگار

صدرالدین عینی یکی از چهره‌های بی نظیر و ماندگار صدرالدین عینی در پانزدهم آوریل سال 1878 درشهرستان غِژدُوان ولایت بخارا چشم بر جهان گشود. پدرش سید مراد خواجه
شاعر پارسی رودکی و چند قصیده زیبا
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۱۸:۳۹

رودکی و چند قصیده زیبا

رودکی نخستین شاعر بزرگ پارسی‌ گوی و پدر شعر پارسی است... ای آن که غمگنی و سزاواری وندر نهان سرشک همی باری از بهر آن کجا ببرم نامش ترسم ز بخت انده و دشواری..