رودکی و چند قصیده زیبا

رودکی و چند قصیده زیبا زاد روز پدر شعر پارسی رودکی مبارک باد + مرور مختصری از زندگینامه
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۳ ۱۲:۴۴

زاد روز پدر شعر پارسی رودکی مبارک باد + مرور مختصری از زندگینامه

ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم متخلص به رودکی و مشهور به استاد شاعران (زادهٔ ۲۴۴، رودک - درگذشتهٔ ۳۲۹ هجری قمری) نخستین شاعر مشهور ایرانی-فارسی حوزه تمدن ایرانی در دورهٔ سامانی
رودکی و چند قصیده زیبا رودکی و چند قصیده زیبا
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۱۸:۳۹

رودکی و چند قصیده زیبا

رودکی نخستین شاعر بزرگ پارسی‌ گوی و پدر شعر پارسی است... ای آن که غمگنی و سزاواری وندر نهان سرشک همی باری از بهر آن کجا ببرم نامش ترسم ز بخت انده و دشواری..