موزه ها و اماکن تاریخی

موزه ها و اماکن تاریخی تعطیلی موزه ها و اماکن تاریخی در روز جهانی قدس
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۲۳:۲۹

تعطیلی موزه ها و اماکن تاریخی در روز جهانی قدس

اماکن تاریخی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی روز جمعه به مناسبت روز قدس تعطیل است.مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی، تاریخی علت این تعطیلی را نیز اعلام کرد.