کوه اشترانکوه ازنا لرستان

کوه اشترانکوه ازنا لرستان آشنایی با دریاچه گهر و طبیعت کوه اشترانکوه
سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۱۰

آشنایی با دریاچه گهر و طبیعت کوه اشترانکوه

آشنایی با دریاچه گهر و طبیعت کوه اشترانکوه دریاچه گَهَر یک دریاچه کوهستانی در ایران است که در میان رشته‌کوه اشترانکوه در استان لرستان