شعر عاشقانه از فروغ فرخزاد

شعر عاشقانه از فروغ فرخزاد عاشقانه شعری بسیار زیبا از فروغ فرخزاد
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۵۶

عاشقانه شعری بسیار زیبا از فروغ فرخزاد

عاشقانه شعری بسیار زیبا از فروغ فرخزاد ای شب از رویای تو رنگین شده سینه از عطر تو ام سنگین شده ای به روی چشم من گسترده خویش شایدم بخشیده از اندوه پیش همچو بارانی که شوید جسم خاک