عکس بازیگران در فروشگاه نایک

عکس بازیگران در فروشگاه نایک عکس بازیگران در مراسم افتتاحیه فروشگاه کمپانی NIKE
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۴۰

عکس بازیگران در مراسم افتتاحیه فروشگاه کمپانی NIKE

عکس بازیگران در مراسم افتتاحیه فروشگاه کمپانی NIKE آرام جعفری برای افتتاحیه فروشگاه نایک در سعادت آباد دعوت شده بود که در آنجا با دوستان و همکارانش