عکس های ژله

عکس های ژله طرز تهیه ی ژله هندسی
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۱۰

طرز تهیه ی ژله هندسی

طرز تهیه ی ژله هندسی ابتدا در یک ظرف مربع شکل ژله ی رنگین کمان درست می کنیم بعد از بسته شدن ژله وبرگردوندنش