مکانهای تاریخی در فیلم ها

مکانهای تاریخی در فیلم ها نقش بسیار مهمی که در فیلمهای سینمایی و سریالهای ایرانی جایی ندارد !
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۵۸

نقش بسیار مهمی که در فیلمهای سینمایی و سریالهای ایرانی جایی ندارد !

نقش بسیار مهمی که در فیلمهای سینمایی و سریالهای ایرانی جایی ندارد ! امروزه فیلمها و سریالهای فراوانی در دنیا ساخته می شود و هر کدام با به تصویر کشیدن موضوع خاصی