درآمد کریستیانو رونالدو

درآمد کریستیانو رونالدو 10 ورزشکار پولدار در جهان !
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۳۳

10 ورزشکار پولدار در جهان !

10 ورزشکار پولدار در جهان ! در این فهرست با وجود قهرمانی های اخیر “لیونل مسی” در دو جام معتبر اسپانیا، وی همچنان پایین تر از