خاصیت زیتون

خاصیت زیتون با این میوه خطوط چهره را بوتاکس کنید !
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۴۷

با این میوه خطوط چهره را بوتاکس کنید !

با این میوه خطوط چهره را بوتاکس کنید ! زیتون تقریبا از ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این گیاه از نواحی گرم و نیمه گرم می‌باشد