اینترنت رایگان و بدون‌ سانسور

اینترنت رایگان و بدون‌ سانسور آمریکا در تدارک ارائه جهانی اینترنت رایگان و بدون‌ سانسور است
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

آمریکا در تدارک ارائه جهانی اینترنت رایگان و بدون‌ سانسور است

آمریکا در تدارک ارائه جهانی اینترنت رایگان و بدون‌ سانسور است آمریکا قصد دارد پروژه ای را شروع کند که حتی دور افتاده ترین نقاط این کره خاکی قادر خواهند بود از اینترنت