زندگینامه شبنم قلی خانی

زندگینامه شبنم قلی خانی زندگینامه شبنم قلی خانی + عکس
جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۲۰

زندگینامه شبنم قلی خانی + عکس

زندگینامه شبنم قلی خانی + عکس شبنم قلی‌ خانی در روز ۱۹ آبان سال ۱۳۵۶ در تهران چشم بر جهان گشود.