راه تشخیص زعفران تقلبی

راه تشخیص زعفران تقلبی فروش زعفران های تقلبی و سرطان زا در بازار + راه تشخیص آن
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

فروش زعفران های تقلبی و سرطان زا در بازار + راه تشخیص آن

فروش زعفران های تقلبی و سرطان زا در بازار + راه تشخیص آن متقلبان در بازار زعفران فعال شده‌اند و ساقه‌های سفید زعفران را با رنگ‌های طبیعی یا شیمیایی سرطان‌زا به نام زعفران می‌فروشند و کیلویی دو میلیون تومان از فروش آن سود می‌برند.