حسن فتاحی بی سیم چی گردان غواص لشکر ۱۴ امام حسین

حسن فتاحی بی سیم چی گردان غواص لشکر ۱۴ امام حسین زندگینامه شهید حسن فاتحی معروف به حسن سرطلا
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۲۰

زندگینامه شهید حسن فاتحی معروف به حسن سرطلا

زندگینامه شهید حسن فاتحی معروف به حسن سرطلا اسم این شهید حسن فاتحی (معروف به حسن سرطلا) متولد ۲۰/ ۰۶/ ۱۳۴۸ است و از بچه های گردان غواصی