ویار صبحگاهی مادر ارتباطی با هوش کودک

ویار صبحگاهی مادر ارتباطی با هوش کودک فرزند باهوش میخواهید؟ این مطلب را بخوانید
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۰۸

فرزند باهوش میخواهید؟ این مطلب را بخوانید

فرزند باهوش میخواهید؟ این مطلب را بخوانید پژوهشگران با مطالعه درباره اندازه مغز نوزادان به دنیا آمده دریافته‌اند