خواب بعد از خوردن غذا

خواب بعد از خوردن غذا چرا بعد از ناهار نباید بخوابیم؟
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۲۷

چرا بعد از ناهار نباید بخوابیم؟

چرا بعد از ناهار نباید بخوابیم؟ سید محمدرضا صفایی متخصص دستگاه گوارش بیان کرد: عموم مردم بعد از صرف نهار می‌خوابند