احکام عجیب داعش برای ماه رمضان

احکام عجیب داعش برای ماه رمضان احکام جدید داعش برای ماه رمضان
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۴۷

احکام جدید داعش برای ماه رمضان

احکام جدید داعش برای ماه رمضان گروه تروریستی داعش با صدور حکمی، زمان خواندن نماز و افطار در ماه رمضان را به میل خود تغییر داد و بازدید در این ماه را منع و حتی رفتن به خرید پس از افطار را ممنوع اعلام کرده است.