راز داشتن عمر طولانی

راز داشتن عمر طولانی راز عمر طولانی مردی که ۲۵۶ سال زندگی کرد
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

راز عمر طولانی مردی که ۲۵۶ سال زندگی کرد

راز عمر طولانی مردی که ۲۵۶ سال زندگی کرد در نواحی شرق آسیا طول عمر بالای ۱۰۰ یا ۱۱۰ عادی است چون گیاه خواری و آرامش بخشی ذهن و مدیتیشن در آن نواحی بیشتر است.
راز داشتن عمر طولانی نشانه و راههای عمر طولانی داشتن
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۵۹

نشانه و راههای عمر طولانی داشتن

نشانه و راههای عمر طولانی داشتن زندگی سختی های زیادی دارد و همه ما برای داشتن یک زندگی شاد تلاش می کنیم.