فروش زنان در بازار

فروش زنان در بازار داعش زنان ایزدی را برهنه به مزایده می گذارد
یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

داعش زنان ایزدی را برهنه به مزایده می گذارد

داعش زنان ایزدی را برهنه به مزایده می گذارد نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی در درگیری ها، با اشاره به جنایت هولناک گروه تروریستی داعش در حق زنان ایزدی، گفت: داعشی ها زنان و دختران ایزدی را برهنه به مزایده می گذارند .