زنان کارتن خواب در تهران

زنان کارتن خواب در تهران افزایش زنان کارتن خواب در تهران
یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۵۳

افزایش زنان کارتن خواب در تهران

افزایش زنان کارتن خواب در تهران رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، از افزایش آمار زنان کارتن خواب در پایتخت خبر داد و گفت: با زنانه شدن فقر و آسیب های اجتماعی نیاز به سامان سراها افزایش پیدا می کند.