دانستنی های عجیب و جالب

دانستنی های عجیب و جالب دانستنی های عجیب و باورنکردنی !
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

دانستنی های عجیب و باورنکردنی !

دانستنی های عجیب و باورنکردنی ! آیا میدانستید که فیل بالغ روزانه 220 کیلو گرام غذا و 200 لیتر آب مصرف میکند.