تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی

تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۱

تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی

تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی تاریخ نشان داده که طی سالیان گذشته کشور انگلستان جز سیاهی و دشمنی با کشورمان ایران، هیچ نقطه روشنی نداشته است.