بی بی سی فارسی

بی بی سی فارسی تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۱

تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی

تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی تاریخ نشان داده که طی سالیان گذشته کشور انگلستان جز سیاهی و دشمنی با کشورمان ایران، هیچ نقطه روشنی نداشته است.