زندگینامه تانر در سریال پول سیاه عشق

زندگینامه تانر در سریال پول سیاه عشق زندگینامه تانر در سریال لطیفه + عکس
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۰۲

زندگینامه تانر در سریال لطیفه + عکس

زندگینامه تانر در سریال لطیفه + عکس سرکان کورو Serkan Kuru بازیگر نقش تانر در سریال ترکی لطیفه در روز