بازیگر نقش تانر در سریال ترکی لطیفه

بازیگر نقش تانر در سریال ترکی لطیفه زندگینامه تانر در سریال لطیفه + عکس
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۰۲

زندگینامه تانر در سریال لطیفه + عکس

زندگینامه تانر در سریال لطیفه + عکس سرکان کورو Serkan Kuru بازیگر نقش تانر در سریال ترکی لطیفه در روز