دسر رژیمی

دسر رژیمی روش تهیه دسر رژیمی ماست و هویج
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۰۵

روش تهیه دسر رژیمی ماست و هویج

اگر در رژیم هستید این دسر سلامت و خنک را برای روزهای گرم تابستان در فریزر داشته باشید. دانه های ریز هویج در این دسر ترکیب جالبی ایجاد میکند.